Hắc Ám Truyện #58: Tử hình


Hắc Ám Truyện #58: Tử hình

Kết thúc cuộc sống của thứ này có khi lại là thú vui của thứ khác.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Mìn Lèo #259: Nhiệt tình Nhiệt tình + ngáo đá = phá hoại có tổ chức, thiệt hại không nặng nề. ^...
Silent Horror chap 40: Thư giãn Sau tất cả, tất cả lại ở phía sau của bạn...