Chương 25: Vụ đột nhập (phần 1) – Dị thường truyện


Chương 25: Vụ đột nhập (phần 1) - Dị thường truyện

Chương này kể về một câu chuyện khá dị thường, ở nhà một mình trong khi có nhiều thứ đồ đạc dần dà biết mất.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Mìn Lèo #94: Mùa đông lạnh lắm Mìn là con mèo đầu tiên không sợ nước chăng?
Yang Young-Soon phần 72: Đòi nợ thuê (2) Làm cái việc đòi nợ thuê - vốn là nghề nguy hiểm và đầy thị phi, cám d...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 738: Phát hiện chấn động Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu là một sản phẩm, thì nguồn gốc của bạn l...