Chương 25: Vụ đột nhập (phần 1) – Dị thường truyện


Chương 25: Vụ đột nhập (phần 1) - Dị thường truyện

Chương này kể về một câu chuyện khá dị thường, ở nhà một mình trong khi có nhiều thứ đồ đạc dần dà biết mất.

Share Button