Chương 23: Cây viết của Jayce (phần 4) – Dị thường truyện


Chương 23: Cây viết của Jayce (phần 4) - Dị thường truyện

Hết chương 23, cái kết khá là bất ngờ với hình ảnh kinh dị. -_-

Share Button