Chương 23: Cây viết của Jayce (phần 1) – Dị thường truyện


Chương 23: Cây viết của Jayce (phần 1) - Dị thường truyện

Chương này sẽ có 4 phần, kể về một cây viết có khả năng định đoạt số phận của bất kỳ ai đó.

Share Button