Chương 22: Máy ảnh ma quỷ (phần 2) – Dị thường truyện


Chương 22: Máy ảnh ma quỷ (phần 2) - Dị thường truyện

Phần 2 cũng là phần kết của chương 22, phần này sẽ cho chúng ta biết cấu tạo thực sự của chiếc máy chụp ảnh có khả năng nhìn thấy ma này.

Share Button