Chương 19: Viên đá giấc mơ (phần 2) – Dị thường truyện


Chương 19: Viên đá giấc mơ (phần 2) - Dị thường truyện

Khi người ta cãi nhau, người ta thường đem chuyện quá khứ ra hạch sách nhau.

Share Button