Chương 19: Viên đá giấc mơ (phần 1) – Dị thường truyện


Chương 19: Viên đá giấc mơ (phần 1) - Dị thường truyện

Chương 19 sẽ gồm 4 phần, khá ngắn nhưng hứa hẹn rất hấp dẫn. Chương này kể về 2 viên đá ghép lại với nhau có thể kết nối những giấc mơ với nhau.

Share Button