Chương 18: Gã trai và con chó (phần 7) – Dị thường truyện


Chương 18: Gã trai và con chó (phần 7) - Dị thường truyện

Đây là phần 7 trong tất cả 8 phần, có nghĩa là ngày mai sẽ có phần cuối. Nhưng xem đến cái pic cuối của phần này công nhận tức ói máu thật. :v

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Mìn Lèo #24 Đã hát không hay thì đừng có mà hay hát. :v
10th Dimension Boys (full bộ) #30: Sự cô độc Thật ra thì cô đơn chỉ là cái cảm giác do mỗi người tự nghĩ ra. Bạn sẽ...
Smile Brush #69: Tốt nghiệp Cái ngày ấy rồi cũng sẽ đến trong đời của bạn.