Chương 18: Gã trai và con chó (phần 2) – Dị thường truyện


Chương 18: Gã trai và con chó (phần 2) - Dị thường truyện

Con chó nó có tội gì đâu mà sao thằng kia đối xử thậm tệ thế nhẩy?

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Silent Horror chap 18: Căn phòng mới Khi chuyển phòng mới, hạn chế làm việc dâm loạn...
Chú cún Awa #49: Một lần làm diễn viên Đâu phải ai cũng có lúc được làm diễn viên và xuất hiện trên truyền hì...
Thơ thẩn đêm khuya #6: Khách không mời Đọc xong truyện này tôi nhớ phim KẺ HUỶ DIỆT. Có ai chưa xem phim này ...