Chương 18: Gã trai và con chó (phần 1) – Dị thường truyện


Chương 18: Gã trai và con chó (phần 1) - Dị thường truyện

Chương 18 gồm khá nhiều phần, kể về những sự việc xảy ra xung quanh gã trai láo nháo và con chó nhà nuôi. Trêu chó chó nhớ mặt, chuyện gì xảy ra đây?

Share Button