Truyện Mìn Lèo #390: Phá điện thoại


Thể loại gì dùng điện thoại như phá thế này trước sau gì cũng phải bán nhà mà thôi. :v

Share Button