Truyện Mìn Lèo #390: Phá điện thoại


Thể loại gì dùng điện thoại như phá thế này trước sau gì cũng phải bán nhà mà thôi. :v

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 70: Cậu chủ trời đánh Cô giúp việc thế này thì đến bố của cậu chủ con mê chứ đừng nói đến cậ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 229: Super Power Tăng sức mạnh cho đàn ông cực kỳ đơn giản. :v
Silent Horror chap 189: Bang bang Trẻ em không bao giờ biết nói dối, chỉ có người lớn mới nói dối mà thô...