Truyện Mìn Lèo #387: Làm bác sĩ


Chưa thấy cái loại bác sĩ nào máy giặt như thế này.

Truyện Mìn Lèo #387: Làm bác sĩ
Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 820: Lời thề Ở hai thời đại khác nhau, lời thề nhiều khi cũng nên khác nhau. ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 191: Tư thế bí ẩn (2) Ở chúng ta đã chứng kiến một tư thế vô cùng bí ẩn mà các nhà khoa học...
Truyện Mìn Lèo #383: Thuốc tiên Thuốc này như kiểu chất gây ảo giác ấy nhỉ, uống vào là cảm giác như đ...