Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 806: Lợi dụng cơ hội


Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 806: Lợi dụng cơ hội

Anh Củ Cải cao tay đấy, nhưng cao tay mà nhọ thì cũng đáng để người đời cười chê.

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 806: Lợi dụng cơ hội
Share Button