Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 797: Quần kim cô


Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 797: Quần kim cô

Và từ đó Ngộ Không không còn là chính mình nữa, đánh với yêu quái toàn sml phải nhờ đến sự giúp đỡ khắp nơi. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 797: Quần kim cô
Share Button