Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 794: Chiếc áo tiên


Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 794: Chiếc áo tiên

Củ Cải, đôi lúc mày cũng thông minh đến bất ngờ đấy, thằng ngu à. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 794: Chiếc áo tiên
Share Button