Hắc Ám Truyện #40: Lấy lời khai


Hắc Ám Truyện #40: Lấy lời khai

Có câu “nhân quả nhãn tiền”, tức là hậu quả trước mắt mình nếu mình làm điều ác nhân ác đức, trong trường hợp này thì khá là đúng.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 523: Cú đá ngàn cân Nếu sư phụ biết cách lợi dụng môn đồ thì môn đồ biết cách trả thù sư p...
Trẻ em đều có quyền #40 Mỗi đứa trẻ đều có những tính cách khác nhau, mà tính cách thì vô vàn....
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 580: Hạn mức cuộc đời Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. ...