Hắc Ám Truyện #40: Lấy lời khai


Hắc Ám Truyện #40: Lấy lời khai

Có câu “nhân quả nhãn tiền”, tức là hậu quả trước mắt mình nếu mình làm điều ác nhân ác đức, trong trường hợp này thì khá là đúng.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Tiresias full chap 15: Leaf me alone Theo mạch truyện càng ngày càng "man rợ" thì hình như phần mới nhất nà...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 644: Động lực học tập Vì lý do gì mà bạn còn chưa chịu hỏi cho giỏi chứ?
Lee Chul (bộ mới) phần 4: Đạo diễn tài ba Tôi mà là thằng diễn viên chính chắc tôi đâm thằng đạo diễn mất. :))...