Hắc Ám Truyện #39: Ông già Noel


Hắc Ám Truyện #39: Ông già Noel

Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện do trí tưởng tượng của con người tạo ra mà thôi.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Bựa nương (bộ mới) phần 205: Làm theo truyền thống Ở Hàn Quốc có những truyền thống rất hay và đáng được bảo tồn, vì sẽ c...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 737: Da sắt mình đồng Đâu phải cứ mình đồng da sắt là sung sướng đâu, có những thứ hạnh ...
Chú cún Awa #75: Hiểu lầm Tất cả rồi cũng chỉ là những hiểu lầm không đáng có mà thôi. ...