Hắc Ám Truyện #39: Ông già Noel


Hắc Ám Truyện #39: Ông già Noel

Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện do trí tưởng tượng của con người tạo ra mà thôi.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 400: Gió thổi vi vu Có những thứ khi trời lạnh nó sẽ tăng kích thước, điều đó đồng nghĩa v...
Mr. FAP (bộ mới) phần 222: Hành động lạ lùng Sĩ tử trên đường lên kinh ứng thí, hẳn mở mang tầm mắt và có nhiều điề...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 484: Ăn không rơi vãi Nếu chọn người yêu, tôi sẽ chọn người phụ nữ sạch sẽ gọn gàng và trên ...