Truyện Mìn Lèo #367: Làm bánh kem


Làm bánh kem như người thật, đúng là chỉ có trong truyện tranh mới có được kiểu này.

Truyện Mìn Lèo #367: Làm bánh kem

Share Button