Truyện Mìn Lèo #354: Điều khiển từ xa


Có cái xe hơi điều khiển từ xa thôi mà nhiều lúc nó cũng trở thành phế vật kinh hồn.

Truyện Mìn Lèo #354: Điều khiển từ xa

Share Button