Chú cún Awa #48: Chạy bộ giảm cân


Tôi không hiểu giảm cân ở đây là giảm cái gì nữa rồi.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Mìn Lèo #259: Nhiệt tình Nhiệt tình + ngáo đá = phá hoại có tổ chức, thiệt hại không nặng nề. ^...
Lee Chul (bộ mới) phần 138: “Làm việc” trên xe hơi Không chỉ có con người, tất cả các loài sinh vật trên vũ trụ đều thích...
Mr. FAP (bộ mới) phần 49: Hẹn hò trên mạng Gặp gỡ và hay tán dóc trên mạng facebook, nhưng chắc gì "chúng ta đã t...