Truyện Mìn Lèo #343: Pha chế


Uống một thứ nước thần thánh pha chế bởi Mìn một phát là quy tiên luôn.

Share Button