Chương 3: Giết nhà ảo thuật (phần 3) – Dị thường truyện


Chương 3: Giết nhà ảo thuật (phần 3) - Dị thường truyện

Sự thoát hiểm ngoạn mục của tay ảo thuật gia kỳ bí đã khiến mọi khái niệm về không gian lẫn thời gian phải thay đổi.

Share Button