Chương 3: Giết nhà ảo thuật (phần 2) – Dị thường truyện


Chương 3: Giết nhà ảo thuật (phần 2) - Dị thường truyện

Không ăn được thì đạp đổ, hội ảo thuật gia tiến hành chơi xấu đối với nhà ảo thuật đại tài kia, nhưng liệu có thành công?

Share Button