Chương 3: Giết nhà ảo thuật (phần 2) – Dị thường truyện


Chương 3: Giết nhà ảo thuật (phần 2) - Dị thường truyện

Không ăn được thì đạp đổ, hội ảo thuật gia tiến hành chơi xấu đối với nhà ảo thuật đại tài kia, nhưng liệu có thành công?

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 366: Nhàn cư vi bất thiện Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm!...
Lee Chul (bộ mới) phần 54: Bí ẩn của UFO Được đoàn tụ với gia đình, thích nhé. :v
Mr. FAP (bộ mới) phần 90: Đám khói tử thần Một tuyệt chiêu nhưng có thể áp dụng vào nhiều trường hợp khác nhau. ...