Silent Horror chap 277: Donor – Kẻ hiến tặng


Silent Horror chap 277: Donor - Kẻ hiến tặng

Liệu có sự liên quan gì đó giữa bộ phận của người hiến tặng và người hiến tặng hay không? Ồ, có chứ, nhưng điều tôi muốn nói ở đây chính là sự liên quan tâm linh cơ.

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button