Silent Horror chap 276: Florist – Người bán hoa


Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa

Đây là một cái kết không thể tượng tượng ra được, và cái bông hoa ấy cứ ám ảnh tôi mãi cho đến sau này…

Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa
Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 584: Cao thượng Sự thực là có đốt đuốc tìm khắp Hàn Quốc cũng không thấy được ai cao t...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 410: Cây bút thần Cả chị cả em đều biết tận dụng cây bút thần, nhưng mà người chị có vẻ ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 45: Quần chip thần kỳ Có ai còn nhớ chiếc túi thần kỳ của Đô rê mon không? :v ...