Silent Horror chap 276: Florist – Người bán hoa


Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa

Đây là một cái kết không thể tượng tượng ra được, và cái bông hoa ấy cứ ám ảnh tôi mãi cho đến sau này…

Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa
Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Lee Chul (bộ mới) phần 16: Dẫn độ con tin Tổ chức Mafia lớn nhất Hàn Quốc có những tay chân thân tín được rèn lu...
Mr. FAP (bộ mới) phần 133: Vị thần thông minh Đây là vị thần trất's nhất tui từng biết. :))
Mr. FAP (bộ mới) phần 241: Miếng bánh to Lúc có thì không ăn, đến lúc dư thừa muốn ăn cũng đã ngán rồi. ...