Silent Horror chap 276: Florist – Người bán hoa


Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa

Đây là một cái kết không thể tượng tượng ra được, và cái bông hoa ấy cứ ám ảnh tôi mãi cho đến sau này…

Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa
Silent Horror chap 276: Florist - Người bán hoa

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button