Silent Horror chap 275: Will – Di chúc


Silent Horror chap 275: Will - Di chúc

Theo lý thuyết thực tiễn trong một gia đình thì đứa con nào hay cãi lời bố mẹ nhất thì đứa con đó chính là đứa con được thương nhất!

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button