Silent Horror chap 273: Tik tak

Silent Horror chap 273: Tik tak

Có câu: “Bàn tay ta làm nên tất cả”, cũng khá đúng trong câu chuyện kinh dị dưới đây…

Silent Horror chap 273: Tik tak

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button