Tử thần ký sự chap 26: Người lính cứu hoả (2)


Tử thần ký sự chap 26: Người lính cứu hoả (2)

Đôi khi tha thứ cho nhau là điều tốt nhất nên làm. Có những việc khiến con người ta phải day dứt cả đời…

Share Button