Tử thần ký sự chap 25: Người lính cứu hoả


Tử thần ký sự chap 25: Người lính cứu hoả

Trên đời này có 3 nghề cao quý nhất: 1 là giáo viên, 2 là bác sĩ, và nghề thứ 3 đó là cứu hoả.

Tử thần ký sự chap 25: Người lính cứu hoả

Share Button