Tử thần ký sự chap 24: Ung thư


Rồi mai này bạn sẽ đối diện với cái chết với thái độ như thế nào đây?

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Smile Brush #34: Người nước ngoài Tốt nhất nên học tiếng Anh thật sõi để hiểu người ta nói gì....
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 161: Nữ Tác-dăng (2) Cùng câu hỏi ở phần có liên quan trước đó.
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 187: Cây sào Nhật Bản Cuộc đời có những chuyện không thể nào hiểu nổi, chỉ những thám tử mới...