Tử thần ký sự chap 22: Câu nói sau cùng


Nếu nói thứ tình cảm nào quan trọng và vĩ đại nhất trên thế giới này, tôi xin cam đoan đó là tình yêu sau 50 năm trời gắn bó…

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Chương 13: Phòng chat online – Dị thường truyện Bài học nhãn tiền rút ra: Không bao giờ được gặp mặt người lạ. ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 7: Face-Book Bảo bối mới của Doraemon: Một cuốn sách khi mở trang nào thì mỗi cô gá...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 331: Trễ tàu Hãy cẩn thận nếu không bạn có thể mất người yêu bất cứ lúc nào....