Tử thần ký sự chap 22: Câu nói sau cùng


Nếu nói thứ tình cảm nào quan trọng và vĩ đại nhất trên thế giới này, tôi xin cam đoan đó là tình yêu sau 50 năm trời gắn bó…

Share Button