Tử thần ký sự chap 22: Câu nói sau cùng


Nếu nói thứ tình cảm nào quan trọng và vĩ đại nhất trên thế giới này, tôi xin cam đoan đó là tình yêu sau 50 năm trời gắn bó…

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Mr. FAP (bộ mới) phần 253: Bình đẳng giới Công bằng mà nói trên thế giới này làm gì có thứ nào công bằng tuyệt đ...
Trẻ em đều có quyền #50 Truyện gì buồn dã man, trời ơi nếu có chuyện gì xảy ra với Dai bé nhỏ,...
Hắc Ám Truyện #8: Chú gấu đáng yêu Khi thấy một điều bình thường giữa khung cảnh bất thường, thì có n...