Silent Horror chap 272: Pain – Cơn đau

Silent Horror chap 272: Pain - Cơn đau

Liệu khi cô bé biết được sự thật, cô bé có sống tiếp một cuộc sống bình thường như bao cô bé bình thường khác đang tuổi ăn tuổi lớn hay không?

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button