Silent Horror chap 271: Virus

Silent Horror chap 271: Virus

Thực sự mà nói thì loại vi rút này có nguồn gốc từ đâu?

Silent Horror chap 271: Virus
Silent Horror chap 271: Virus

© 2018 K.S & DrakBox

Share Button
Bạn đã đọc chưa?
Thơ thẩn đêm khuya #17: Mặt nạ Chiếc mặt nạ ấy đang dán chặt vào tôi.
Truyện Điêu Quá #25: Mau đóng cửa lại! Bảo đóng cửa lại thì đóng cửa lại, làm đúng như yêu cầu rồi còn muốn g...
Chương 26: Máy điều khiển giấc mơ (phần 4) – Dị thường truyện Đây là phần gần cuối rồi, còn một phần nữa là hết chương 26, cố lên....