Truyện Điêu Quá #26: Công ơn nhạc mẫu


Ơn nghĩa nhạc mẫu như biển trời, thân hèn này biết khi nào mới đền đáp đặng?

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 461: Mật thư Thế này thì trọn đời người đàn ông ấy cũng không thể thoát ra được. :v...
Bựa nương (bộ mới) phần 36: Nhật ký của con Đã có nhật ký của mẹ, nay còn có thêm nhật ký của con......