Truyện Điêu Quá #24: Uy trấn thiên hạ


Phận nam nhin trị quốc bình thiên hạ, hà cớ chi mãi quay tròn với thú vui phàm trần cũng yếu nhi?

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Silent Horror chap 69: Ăn thịt chó Chó là bạn, không phải là thức ăn!
Hắc Ám Truyện #24: Nhặt được tiền rơi Nhặt được tiền rơi có nên tạm thời bỏ túi hay không? ...