Truyện Điêu Quá #23: Cửu âm chân khí

Xưa có cửu âm chân kinh, giờ có cửu âm chân khí!

Share Button
Bạn đã đọc chưa?
Yang Young-Soon phần 121: Tử hình kiểu mới Em cũng đến phải quỳ lạy ông tác giả, thế mà cũng nghĩ ra được nữa. ...
Smile Brush #51: Việc bán thời gian Có những con người sinh ra đã vụng về như thế đó...
Silent Horror chap 23: Lừa phỉnh Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải luôn luôn tỉnh táo! ...