Nhỏ cùng lớp #29


Bộ truyện đang đi vào những tập cuối cùng, câu chuyện dần dần đang được làm sang tỏ.

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Lee Chul (bộ mới) phần 80: Kiếm sĩ hung hãn Anh ấy đã hung hãn đến mức quên mất bản thân anh là ai. :))...
Mr. FAP (bộ mới) phần 383: Chuyện vợ chồng Trong câu chuyện này thì lỗi lớn nhất thuộc về ai?
Quyển sách màu đỏ (full) chap 0 Xê ri truyện kinh dị mới sẽ được update đều đặn và lúc 0:00 mỗi ngày, ...