Yang Young-Soon phần 100: Cái nồi có răng


Yang Young-Soon phần 100: Cái nồi có răng

Ngày xưa ông bà hay nói “cái nồi có vung”, giờ nên sửa lại là “cái nồi có răng”, kể ra cũng khá đúng.

Yang Young-Soon phần 100: Cái nồi có răng

Share Button