Tử thần ký sự chap 9: Tai nạn giao thông


Một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô và người đi bộ, cả 2 cùng không qua khỏi, vậy ai là người có lỗi?

Tử thần ký sự chap 9: Tai nạn giao thông

Share Button