Tử thần ký sự chap 8: Trên đỉnh Everest (2)


Nếu có kiếp sau nữa, tất cả anh em chúng ta kiếp này xin nguyện làm anh em kiếp đó, phải không các anh em?

Tử thần ký sự chap 8: Trên đỉnh Everest (2)

Share Button