Tử thần ký sự chap 7: Trên đỉnh Everest


Đỉnh núi Everest cao nhất thế giới luôn là giấc mơ vĩ đại của mỗi tay leo núi, song cũng không ít người bỏ mạng khi chinh phục nơi đây…

Tử thần ký sự chap 7: Trên đỉnh Everest

Share Button