Tử thần ký sự chap 5: Có người vẫn chờ


Khi chúng ta chết đi, liệu có ai đang chờ chúng ta ở nơi mà mọi thứ đều sắp hoá thành hư không hay không?

Tử thần ký sự chap 5: Có người vẫn chờ

Share Button