Truyện Điêu Quá #19: Huynh đệ bạc tiền


Tình huynh đệ vượt bão lớn, không thứ tình cảm trai gái nào có thể sánh bước cùng được, đúng không?

Truyện Điêu Quá #19: Huynh đệ bạc tiền

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Lee Chul (bộ mới) phần 134: Hiện thực giấc mơ Ông sếp này thực sự là người có năng lực siêu nhiên, biến giấc mơ thàn...
Bựa nương (bộ mới) phần 183: Bức tượng David Đàn ông có một nỗi đau vô hình mà chỉ phụ nữ mới thấy được. :(...