Truyện Điêu Quá #18: Đoạn trường cỏ

Ở đâu đó trên thế giới này vẫn có tồn tại một thứ gọi là mãi mãi, nhưng rất tiếc nó không phải là tình yêu.

Truyện Điêu Quá #18: Đoạn trường cỏ

Share Button
Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 490: Đề nghị khiếm nhã Đây là thể loại người cần lên án mạnh mẽ trong xã hội, đã khiếm nhã rồ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 824: Tarzan học yêu WTF? Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Bựa nương (bộ mới) phần 182: Đệ nhất cung thủ Cung thủ có đệ nhất nhưng không phải lúc nào cũng là nhất, sai 1 ly là...