Truyện Điêu Quá #15: Lựa chọn vũ khí


Từ một sự nhầm lẫn không đáng có của sư phụ, thế gian đã sản sinh ra một huyền thoại võ lâm, đúng là: Danh sư xuất cao đồ!

Share Button