Truyện Điêu Quá #14: Tấm lòng người sắt


Người Sắt quả nhiên có 1 trái tim nhân hậu và trọng nghĩa khí, xứng đáng được giang hồ võ lâm kính nể. ?

Truyện Điêu Quá #14: Tấm lòng người sắt

Share Button