Truyện Điêu Quá #13: Luyện công dưới suối


Thân nam nhi, khổ luyện dưới thác nước chảy xiết giúp cơ thể cường tráng hơ, Cô Cô vui vì điều đó. ?

Truyện Điêu Quá #13: Luyện công dưới suối

Share Button