Nhỏ cùng lớp #27


Những tình huống đương nhiên diễn ra sau khi kết thúc một mối quan hệ, tất cả trở về với hiện thực phũ phàng!

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 718: Học cách tha thứ Cho nên người ta nói, thực tế và lý thuyết khác nhau nhiều lắm. ^^...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 681: Múa cột Từ đó tôi không bao giờ yêu mấy phụ nữ múa cột. :v
Silent Horror chap 50: Đối diện Hãy nhìn xem, đối diện bạn có ai kìa?