Nhỏ cùng lớp #26


Có lẽ đàn ông sau cú sốc tình ái khó lòng mà đứng dậy được, dù là trong hoàn cảnh dễ dàng nhất.

Share Button