Lee Chul (bộ mới) phần 161: 5 tầng sinh tử


Lee Chul (bộ mới) phần 161: 5 tầng sinh tử

Cảm thấy thông cảm và tội nghiệp với những sát thủ ở tầng 2, tầng 3, tầng 4. Nhưng nếu yêu thì vẫn nguyện chết vì cô gái ở tầng 1.

Lee Chul (bộ mới) phần 161: 5 tầng sinh tử

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 8: Tác dụng của video call Chắc chắn ai cũng đã từng một lần gọi điện video cho gấu rồi, nhưng có...
Silent Horror chap 131: Một buổi tăng ca Tốt nhất không nên ở lại một mình với những máy móc vô hồn......
Bựa nương (bộ mới) phần 169: Kỷ vật của đầu bếp Cứ tưởng là số hưởng lộc trời, hóa ra lại là chất thải đường ruột giai...